Eight-coordinate fluoride in a silicate double-four-ring

M.G. Goesten, R. Hoffmann, F.M. Bickelhaupt, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Eight-coordinate fluoride in a silicate double-four-ring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen