Eigenvalues, Smith normal form and determinantal ideals

Aida Abiad Monge, C. Alfaro, K. Heysse, M.C. Vargas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftApplied Mathematics and Computation
StatusIngediend - 2020

Citeer dit

Abiad Monge, A., Alfaro, C., Heysse, K., & Vargas , M. C. (2020). Eigenvalues, Smith normal form and determinantal ideals. Manuscript ingediend voor publicatie.