Eigene man-vrouw ligt in relatie tot de Schepper

M.J. Verkerk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Samenvatting

Het begrippenpaar 'gelijkheid' en 'verschil' geeft weinig houvast om het man en vrouw-zijn te duiden. Het gaat niet alleen om verschillen tussen mannen en vrouwen, maar ook om die tussen mannen en vrouwen onderling, gehuwden en ongehuwden, homo's en hetero's, zieken en gezonden. Op al deze verschillen kun je alleen zicht krijgen door de relatie te leggen tussen de individuele mens en zijn of haar Schepper.
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's2
TijdschriftNederlands Dagblad
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Eigene man-vrouw ligt in relatie tot de Schepper'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit