Efficient Trellis-type Sigma Delta Modulator

P.J.A. Harpe, D. Reefman, E.E. Janssen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titelproceeding of the 114th Convention Audio Engineering Society, 2003 March 22-25
Pagina's1-8
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit