Efficient solar cells based on an easily accessible diketopyrrolopyrrole polymer

J.C. Bijleveld, Veronique Gevaerts, D. Di Nuzzo, M.G.R. Turbiez, S.G.J. Mathijssen, D.M. Leeuw, de, M.M. Wienk, R.A.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

353 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient solar cells based on an easily accessible diketopyrrolopyrrole polymer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen