Efficient resonant loudspeakers with large form-factor design freedom

R.M. Aarts, J.A.M. Nieuwendijk, O. Ouweltjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient resonant loudspeakers with large form-factor design freedom'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics