Efficient reprogramming of wireless sensor networks using incremental updates

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient reprogramming of wireless sensor networks using incremental updates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen