Efficient regular path query evaluation using path indexes

George H.L. Fletcher, Jeroen Peters, Alexandra Poulovassilis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
23 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient regular path query evaluation using path indexes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen