Efficient parallel implementation of molecular dynamics on a toroidal network. Part II. multi-particle potentials

K. Esselink, P.A.J. Hilbers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient parallel implementation of molecular dynamics on a toroidal network. Part II. multi-particle potentials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen