Efficient numerical analysis and characterization of a mode-stirred chamber

J.A.H.M. Vaessen, M.C. Beurden, van, A.G. Tijhuis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient numerical analysis and characterization of a mode-stirred chamber'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen