Efficient mode-matching based on closed form integrals of Pridmore-Brown modes

M. Oppeneer, S.W. Rienstra, P. Sijtsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient mode-matching based on closed form integrals of Pridmore-Brown modes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen