Efficient mass transfer in the rotor-stator spinning disc reactor

M. Meeuwse, J. Schaaf, van der, B.F.M. Kuster, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient mass transfer in the rotor-stator spinning disc reactor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry