Efficient inverted tandem polymer solar cells with a solution-processed recombination layer

S. Kouijzer, S. Esiner, C.H.M. Frijters, M.G.R. Turbiez, M.M. Wienk, R.A.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

104 Citaten (Scopus)
192 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient inverted tandem polymer solar cells with a solution-processed recombination layer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen