Efficient in-situ delay monitoring for chip health tracking

Hadi Ahmadi Balef

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

287 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Goossens, Kees G.W., Promotor
  • Pineda de Gyvez, Jose, Promotor
Datum van toekenning13 dec. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4930-6
StatusGepubliceerd - 13 dec. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit