Efficient (Ideal) lattice sieving using cross-polytope LSH

Anja Becker, Thijs Laarhoven

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient (Ideal) lattice sieving using cross-polytope LSH'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen