Efficient GPU-based texture interpolation using uniform B-splines

D. Ruijters, B.M. Haar Romenij, ter, P. Suetens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient GPU-based texture interpolation using uniform B-splines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen