Efficient GeSx-based glasses for Pr3+-doped fiber amplifiers

D.R. Simons, A.J. Faber, H. Waal, de

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    27 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient GeSx-based glasses for Pr3+-doped fiber amplifiers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie