Efficient dynamic kinetic resolution of secondary alcohols with a novel tetrafluorosuccinato ruthenium complex

S.F.G.M. Nispen, van, J. Buijtenen, van, J.A.J.M. Vekemans, J. Meuldijk, L.A. Hulshof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient dynamic kinetic resolution of secondary alcohols with a novel tetrafluorosuccinato ruthenium complex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen