Efficient doubling on genus two curves over binary fields

Tanja Lange, Marc Stevens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient doubling on genus two curves over binary fields'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde