Efficient convex optimization approach to 3D non-rigid MR-TRUS registration

Yue Sun, Jing Yuan, Martin Rajchl, Wu Qiu, Cesare Romagnoli, Aaron Fenster

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelInternational Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention
Pagina's195-202
Aantal pagina's8
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit