Efficient construeren van gevelbuizen met diagonale kolommen

R.B. Roelofs, F. Herwijnen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bij diagrids worden zowel de verticale als horizontale krachten afgedragen door constructies in het gevelvlak van het gebouw. Bekende gebouwen met een diagrid zijn het Hearst building in New Vork en Swiss Re in Londen. In Nederland is de Vivaldi-toren in Amsterdam waarschijnlijk de meest bekende. De diagrid is niet nieuw. In de jaren '60 is dit principe ontwikkeld door architecten- en ingenieursbureau SOM. In het eerste artikel over diagridconstructies werd de invloed van de geometrie van diagrids behandeld. In dit tweede en laatste artikel wordt dieper ingegaan op de praktische rekenwijze in de ontwerpfase van deze diagrids en wordt een grafiek gepresenteerd waarmee de kolommen van diagrids kunnen worden ontworpen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)49-51
Aantal pagina's3
TijdschriftBouwen met Staal
Nummer van het tijdschrift208
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit