Efficient binary serialization of IFC models using HDF5

T.F. Krijnen, J. Beetz

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

710 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient binary serialization of IFC models using HDF5'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science