Efficient arithmetic on low-genus curves

P. Birkner

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

154 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Lange, Tanja, Promotor
  • Bernstein, Daniel J., Promotor
Datum van toekenning16 feb 2009
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1517-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient arithmetic on low-genus curves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Birkner, P. (2009). Efficient arithmetic on low-genus curves. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR640148