Efficient and fast data compression codes for discrete sources with memory

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

551 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Schalkwijk, J.P.M., Promotor
  • Massey, J.L., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning29 sep 1987
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-71382-20-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit