Efficient and controlled flow processing under microwave heating by using a milli reactor-heat exchanger

N.G. Patil, A.I.G. Hermans, E. Rebrov, J. Meuldijk, L.A. Hulshof, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Netherlands Process Technology Meeting (NPS-11), 24-26 October 2011, Arnhem, The Netherlands
Pagina's47-47
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit