Efficient analysis of the nonlinear dynamic response of a building with a friction-based seismic base isolation system

R.H.B. Fey, H.M.R. Suy, F.M.B. Galanti, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient analysis of the nonlinear dynamic response of a building with a friction-based seismic base isolation system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen