Efficient adaptive multi-channel concepts in acoustics : blind signal separation and echo cancellation

D.W.E. Schobben

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Bosch, Paul, Promotor
  • van Bokhoven, Wim, Promotor
  • Sommen, Piet C.W., Co-Promotor
Datum van toekenning1 sep. 1999
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1630-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit