Efficient 3D video streaming

G. Petrovic

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

629 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • de With, Peter H.N., Promotor
Datum van toekenning1 jul 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3396-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit

Petrovic, G. (2013). Efficient 3D video streaming. Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR754838