Efficient 3D video streaming

G. Petrovic

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

805 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • de With, Peter H.N., Promotor
Datum van toekenning1 jul. 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3396-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit