Efficiency loss processes in hyperfluorescent OLEDs: a kinetic Monte Carlo study

S. Gottardi (Corresponding author), M. Barbry, R. Coehoorn, H. van Eersel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
376 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficiency loss processes in hyperfluorescent OLEDs: a kinetic Monte Carlo study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Physics