Efficiency in construction

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's124-125
StatusGepubliceerd - 2010

Bibliografische nota

Editor(s): Sutjiadi, W
Poster presented at the 12th Phd Symposium of Research School Integral design of Structures, 2-3 December 2010, Zeist, The Netherlands

Citeer dit