Efficiency analysis of hydrogen production methods from biomass

K.J. Ptasinski

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. 10th Int. Conf. on Energy and Environment, Egypt, Luxor/Aswan
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit