Effects on MIMO-DSP in coherent transmission systems employing few-mode fibers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects on MIMO-DSP in coherent transmission systems employing few-mode fibers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics