Effects of Wall Calcifications in Patient-Specific Wall Stress Analyses of Abdominal Aortic Aneurysms

L. Speelman, A. Bohra, E.M.H. Bosboom, G.W.H. Schurink, F.N. Vosse, van de, M.S. Makaroun, D.A. Vorp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

96 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of Wall Calcifications in Patient-Specific Wall Stress Analyses of Abdominal Aortic Aneurysms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen