Effects of vibration exercise on neuromuscular rehabilitation and conditioning

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

749 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Bergmans, Jan W.M., Promotor
  • Mischi, Massimo, Co-Promotor
  • Rabotti, Chiara, Co-Promotor
Datum van toekenning13 jan. 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3996-3
StatusGepubliceerd - 13 jan. 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit