Effects of speech-based vs handheld e-mailing and texting on driving performance and experience

Jacques Terken, Henk Jan Visser, Andrew Tokmakoff

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of speech-based vs handheld e-mailing and texting on driving performance and experience'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen