Effects of single-file diffusion on the kinetics of hydroisomerization catalyzed by Pt/H-mordenite

F.J.M.M. Gauw, de, J. Grondelle, van, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of single-file diffusion on the kinetics of hydroisomerization catalyzed by Pt/H-mordenite'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen