Effects of sample matrix and injection plug on dsDNA migration in capillary gel electrophoresis

M.J. Schans, van der, J.K. Allen, B.J. Wanders, A. Guttman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
167 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of sample matrix and injection plug on dsDNA migration in capillary gel electrophoresis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen