Effects of red light on inflammation and skin barrier recovery following acute perturbation. Pilot study results in healthy human subjects

Denise Falcone, Natallia E. Uzunbajakava, Frank van Abeelen, Piet E.J. van Erp, Peter C.M. van de Kerkhof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)275-276
Aantal pagina's2
TijdschriftPhotodermatology, Photoimmunology and Photomedicine
Volume35
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit