Effects of presentation mode and pace control on performance in image classification

P.N.A. Corput, van der, J.J. Wijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of presentation mode and pace control on performance in image classification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen