Effects of playful audio augmentation on teenagers' motivations in cooperative physical play

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of playful audio augmentation on teenagers' motivations in cooperative physical play'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen