Effects of mutual diffusion on morphology development in polymer blends

C. Tufano

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

343 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, Han, Promotor
  • Peters, Gerrit W.M., Co-Promotor
  • Anderson, Patrick D., Co-Promotor
Datum van toekenning4 jun 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1269-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit