Effects of model stochasticity on uncertainty in predicted destination totals and traffic volumes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 13th World Conference on Transportation Research (WCTR), 15-18 July 2013, Rio de Janeiro, Brazil
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit