Effects of long-term sleep disruption on cognitive function and brain amyloid-β burden: a case-control study

Jana Thomas (Corresponding author), Sharon J Ooms, Lara J Mentink, Jan Booij, Marcel G M Olde Rikkert, Sebastiaan Overeem, Roy P C Kessels, Jurgen A H R Claassen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Zoekresultaten