Effects of long-term sleep disruption on cognitive function and brain amyloid-β burden: a case-control study

Jana Thomas (Corresponding author), Sharon J. Ooms, Lara J. Mentink, Jan Booij, Marcel G.M. Olde Rikkert, Sebastiaan Overeem, Roy P.C. Kessels, Jurgen A.H.R. Claassen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
73 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of long-term sleep disruption on cognitive function and brain amyloid-β burden: a case-control study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Neuroscience