Effects of light transitions on measures of alertness, arousal and comfort

Maaike E. Kompier (Corresponding author), Karin C.H.J. Smolders, W. van Marken Lichtenbelt, Yvonne A.W. de Kort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of light transitions on measures of alertness, arousal and comfort'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen