Effects of intima stiffness and plaque morphology on peak cap stress

A.C. Akyildiz, L. Speelman, E.H. Brummelen, van, M.A. Gutiérrez, R. Virmani, A. Lugt, van der, A.F.W. Steen, van der, J.J. Wentzel, F.J.H. Gijsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

80 Citaten (Scopus)
116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of intima stiffness and plaque morphology on peak cap stress'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen