Effects of interparticle attractions on colloidal sedimentation

A. Moncho-Jordá, A.A. Louis, J.T. Padding

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  43 Citaten (Scopus)
  160 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of interparticle attractions on colloidal sedimentation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Engineering

  Physics

  Chemical Engineering

  Mathematics