Effects of inclination angle on pullout performance of hooked end fiber embedded in UHPC

Yangyueye Cao, Qingliang Yu, Jos Brouwers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of inclination angle on pullout performance of hooked end fiber embedded in UHPC'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen