Effects of hand orientation and delay on the verbal judgment of haptically perceived orientation

Sander Zuidhoek, Astrid M.L. Kappers, Albert Postma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of hand orientation and delay on the verbal judgment of haptically perceived orientation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen