Effects of fibrin component compositions on fibrin structure and cell viability

E. Potier, J. Noailly, C.M. Sprecher, K. Ito

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of fibrin component compositions on fibrin structure and cell viability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie